- problematika obchodních společností – vznik, změna, zánik v. o. s., k. s., s. r. o., a. s., družstva – včetně zastupování v řízení vedených u rejstříkových soudů, převody podílů v obchodních společnostech, zvyšování a snižování základního kapitálu, rozdělení, fúze a přeměny společností,

- obchodní závazkové vztahy – spory mezi podnikateli vznikající zejména ze smluv kupních, o dílo, přepravních, o nájmu dopravního prostředku a dalších, zajištění závazků (zástavní smlouva, smluvní pokuta, uznání závazku), zastupování v soudních sporech, vymáhání pohledávek