- vyhotovení pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), otázka změny pracovního poměru, zánik pracovního poměru (dohoda, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru), odpovědnost za škodu v pracovněprávním vztahu, zastupování v pracovněprávních sporech, srážky ze mzdy