- konzultace v oblasti správního práva, zastupování osob ve správních řízeních různého typu (oblast bezpečnosti práce, řízení vedená ČOI, přestupková řízení apod.)