- konzultace, obhajoba osob trestně stíhaných v rámci přípravného řízení i řízení před soudy včetně řízení vykonávacího, obhajoby ex offo, zastupování poškozených v rámci trestního řízení