ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ŠIMÁNEK & MŐRTL
O nás
Advokáti
Naše služby
Reference
Kontakty

Naše služby

Naše advokátní kancelář poskytuje služby v široké oblasti práva se zaměřením především na právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní. Rovněž jsme oprávněni činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření podpisu) a provádíme úschovy peněz a cenných papírů.


- spotřebitelské smlouvy, vlastnické spory, sousedské spory, problematika podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů, rodinné právo, práva k věcem cizím (zástavní právo, věcná břemena), odpovědnost za způsobenou škodu, odpovědnost za vady, dědické řízení, kontrola či vyhotovení smluv – kupní, darovací, o dílo, o půjčce, nájemní, další smluvní typy dle občanského zákoníku včetně smluv nepojmenovaných, problematika nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor, zajištění závazků, zastupování v soudních sporech, vymáhání pohledávek včetně všech forem exekučního řízení a řízení o výkon rozhodnutí.

Kontakty

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ŠIMÁNEK & MŐRTL
Masarykova 186
399 01 Milevsko

Tel.: +420 382 522 990
Fax: +420 382 522 990
E-mail: Simanek@ak-milevsko.cz
  Mortl@ak-milevsko.cz

Zobrazit na mapě
O nás
Advokáti
Naše služby
Reference
Kontakty
© 2010 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ŠIMÁNEK & MŐRTL